Edvin BODIN
1898–1965, Sweden

Name Edvin BODIN
Birth 1898, Sweden
Died 1965

Edvin Bodin var elev vid Althins målarskola i Stockholm och senare vid Konsthögskolan under Wihelm Scmidt och Albert Engström. Han har företagit resor till Italien, Island och Norge.
Representerad i museerna i Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Östersud.

Source: Internet