Egill JACOBSEN
1910–1998, Denmark

Also known as: EJ

Name Egill JACOBSEN
Birth 1910, Denmark
Died 1998, Denmark

Billedkunstner

Uddannelse
1930 begynder han sin uddannelse på Carl Schwenns Malerskole.
Udlært på Kunst Akademiet i København 1932-33.

Biografi
Han tog til Paris i 1934 og blev inspireret af Picasso og Matisse og Egill Jacobsen blev hurtigt en af de vigtige fornyere af dansk billedkunst. Hans interesse for Afrikansk "folk-art" og søgen efter det universelle i farver og former fik ham til at finde et emne der sidenhen gennemgik alle hans værker: masken. Han var fascineret af den simple ærketypiske form og hans malerier fik stor betydning for den unge generation af spontant abstrakte kunstnere.
Han skabte sin egen motivverden og sit eget billedsprog og det var helt uundgåeligt, at Egill Jacobsen var med i COBRA-gruppen, hans venskab med Asger Jorn og de andre medlemmer og hans ekspressionistiske stil gjorde ham selvskrevet. Han var medlem fra starten i 1948 og til opløsningen af gruppen i 1951. Med masken som sit grundtema, improviserede han lag på lag - "farven er følelsernes gensvar" som Egill selv har udtrykt det og følelserne og sindsstemningerne gjorde, at hvert enkelt maleri blev nyt og forskellige fra de andre.

Udvalgte udstillinger
KE 1932, 1936-37, 1951
Corner & Høst 1938-1941
Grønningen 1944-50, 1952, 1954- 58, 1985-93
Reykjavík 1948
Ny Carlsbergfondets Jubilæums udstilling
L'art danois contemporain, Lyon 1953
Contemporary Art in Scandinavia, Brownstone Gallery, New York
Arte Nordica Contemporanea, Rom 1955
Carnegie Institute
Arts of Denmark., Metropolitan Museum., New York
Guggenheim Museum New York
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
Galerie Birch 1952, 1970, 1971, 1973, 1977
Mücsarnok, Budapest
Musée. d'Art Moderne de la Ville de Paris
Caracas, Lissabon, São Paulo, Warszawa m.fl.

Æresbevisninger
Professorat ved Kunstakademiet 1962-1972
Eckersberg Medaille. 1959
Thorvaldsens Medaille. 1969
Æresmedlem. af Kunstakademiet, København 1981

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum
Horsens Kunstmuseum
Trapholt

---------------------------

Udvalgte Separatudstillinger
1945 Kunstforeningen, København
1952 Galerie Birch, København
1960 Charlottenborg, København
1962 Jysk Kunstgalerie, Århus
1962 Maison du Danemark, Paris
1962 Galleri Blanche, Stockholm
1964 Jysk Kunstgalerie, Århus
1968 Jysk Kunstgalerie, København
1970 Louisiana, Humlebæk
1971 Esbjerg Kunstpavillon
1971 Galerie Birch, København
1976 I.E. Graphic, København
1977 Brøndsalen, Frederiksberg
1977 Gallery Mark, Zürich
1979 Galerie Asbæk, København
1980 Galerie Moderne, Silkeborg
1981 Galerie Asbæk, København
1982 Galerie Moderne, Silkeborg
1983 Galerie Asbæk, København
1985 Galleri Zeuthen, Vedbæk
1985 Galerie Moderne, Silkeborg
1985 Galerie Asbæk, København
1990 Galerie Moderne, Silkeborg
1990 Gl. Holtegaard, Holte
1991 Galleri Edeling, København
1992 Galerie Moderne, Silkeborg
1994 Galerie Moderne, Silkeborg
1996 Arken, Ishøj
1998 Mindeudstilling, Gl. Holtegaard, Holte

Udvalgte Gruppeudstillinger
1932 Kunstnernes Efterårsudstilling, København
1936 Kunstnernes Efterårsudstilling, København
1937 Kunstnernes Efterårsudstilling, København
1938 Corner & Høst, København
1937 Linien, Charlottenborg, København
1939 Corner & Høst, København
1939 Studenterforeningen, København
1939 Nordisk Konst, Göteborg
1940 Corner & Høst, København
1940 Dansk Kunst, Fyns Forum, Odense
1941 Corner & Høst, København
1941 Nordisk Kunst, Århus
1944 Grønningen, København
1945 Grønningen, København
1946 Grønningen, København
1946 Den officielle danske kunstudstilling, Oslo
1946 Nordisk Kunststævne, Frdericia
1946 Nordisk Kunstforbund, Oslo
1946 Unesco
1947 Grønningen, København
1947 Abstrakt Kunst i Danmark, Oslo; Göteborg
1948 Grønningen, København
1948 Reykjavík
1948 Vor Tids Kunst, København
1948 Dansk Købestævne, Fredericia
1949 Grønningen, København
1949 4 malere, Aalborg Museum
1950 Grønningen, København
1951 Kunstnernes Efterårsudstilling, København
1952 Grønningen, København
1952 Billedkunst, Den Frie Udstillingsbygning, København
1952 Anna og Kresten Krestensens Samling, Charlottenborg, København
1952 Ny Carlsbergfondets Jubilæumsudstilling, Charlottenborg, København; Rådhushallen, Århus
1953 L´art Danois Contemporain, Lyon
1953 Dansk Nutidskonst, Riksförbundet för vandreutstillinger, Sverige
1953 Peintures, gravures danoises, Musée Galliéra, Paris
1954 Grønningen, København
1954 Contemporary Art in Scandinavian, Brownstone Gallery, New York
1955 Grønningen, København
1955 Arte Nordica Contemporanea, Rom
1955 Pittsburgh International, Carnegie Institute, USA
1955 Dansk Konst, Konsthallen, Göteborg
1956 Grønningen, København
1956 Venedig Biennale
1956 Å-udstillingen
1957 Grønningen, København
1957 Nordisk Konst 1947-57, Göteborgs Konstmuseum
1957 Nutida Dansk Konst, Riksförb. för vandreutstillinger, Sverige
1958 Grønningen, København
1958 Nordisk abstrakt kunst, Oslo
1959 Dansk Nutidskunst 2, Lunds Konsthall
1959 8 Danskar ur Hambergs samling, Göteborgs Konstmuseum
1960 The Arts of Denmark, The Metropolitan Museum, New York
1960 Dansk Købestævne, Fredericia
1961 Med Dannebrogen i topp, Liljevalchs, Stockholm
1961 Cobra, Kunstnernes Kunsthandel, København
1961 Norrøn List, Reykjavík
1961 Skive Museum
1962 Vrå-udstillingen
1964 Danish Abstract Art, USA (vandreudstilling)
1964 Venedig Biennale
1964 Guggenheim Internat. Award Exhib., Guggenheim Museum, New York
1964 Salute to Denmark, Lefevre Gallery, New York
1965 Den Frie Udstilling, København
1966 Den Frie Udstilling, København
1966 Cobra, Museum Boymans-van Beuningen
1966 Cobra, Louisiana, Humlebæk
1968 Art Danois Contemporain, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
1969 Cobra, De tinne Pot, Bruxelles
1970 Den Frie Udstilling, København
1970 Nordens Professorer, F 15, Moss og Sophienholm
1972 Cobra i dag, Bergens Kunstforening
1972 De Frie Kunstnere
1973 Art Danois, Grand Palais, Paris
1974 De Frie Kunstnere
1976 Dansk Kunst 1915-45, Kunstforeningen, København
1976 Nogle danske kunstnere efter 1945, Kunstforeningen, København
1977 4 artisti danesi, Pal. Reale, Milano
1978 Cobra 1948-1978, Court Gallery, København
1978 De Frie Kunstnere
1978 Å-udstillingen
1980 Erling Koefoeds samling, Nikolaj, København
1980 Mücsarnok, Budapest
1982 Cobra, Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris
1983 Kunstnere for fred, Charlottenborg, København
1984 Cobra, Stuijvenberg collection, Caracas m.fl.
1984 Onze artistas Dinamarqueses, Gulbenkian, Lissabon
1984 De Danske, Liljevalchs, Stockholm
1985 Grønningen, København
1985 Biennale São Paulo
1986 Grønningen, København
1986 Den globale dialog, Louisiana, Humlebæk
1987 Grønningen, København
1988 Grønningen, København
1988 Konkret i Norden, Brandts Klædefabrik, Odense
1989 Grønningen, København
1990 Grønningen, København
1991 Grønningen, København
1992 Grønningen, København
1993 Grønningen, København
1993 Farvens klang, Vejle Kunstmuseum
1993 Maskebilleder, Skovgaard Museet, Viborg
1994 De spontant abstrakte, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg
1995 Henie-Onstads Kunstsenters samlinger af dansk kunst, Oslo

Repræsenteret
Statens Museum for Kunst
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Fyns Kunstmuseum
Arken
Vestsjællands Kunstmuseum
Silkeborg Kunstmuseum
Randers Kunstmuseum
Trapholt
Esbjerg Kunstmuseum
Vejle Kunstmuseum
HEART Herning Museum for Contemporary Art
Horsens Kunstmuseum
Skive Kunstmuseum
Ribe Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum
Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo
Cobra Museum, Amstelveen
National Art Gallery Malaysia, Kuala Lumpur

Tildelt
1959 Eckersberg Medaillen
1969 Thorvaldsen Medaillen

Source: http://www.galeriebirch.com http://www.kunstonline.dk/

Painter

Education
In 1930 he begins his education in Carl Schwenns paint-school followed by studies at Copenhagen Art Academy in 1932-33

Biography
He took to Paris in 1934 and was inspired by Picasso & Matisse and Egill Jacobsen became quickly one of the important innovators of Danish picturesque art. His interest of African “folk-art” and the quest for the universal in colours and shapes, made him find a theme that since reoccurred throughout all of his artworks: the mask. He was fascinated of this simple archetypical shape and his paintings became very significant for the young generation of spontaneous abstract artists.
He created his own motif-world and his very own picturesque language and it was unavoidable, that Egill Jacobsen became a member of the COBRA-movement, his friendship with Asger Jorn and the other members, and his expressionistic style made him the obvious choice. He was a member from the start in 1948 untill the dissolving of the group in 1951.
With the mask as his main theme he improvised layer on layer – “the colour is emotions rejoinder” as Egill himself expressed it, and the emotions and different frames of mind, made every painting new and distinct from another.


Selected exhibitions
KE 1932, 1936-37, 1951
Corner & Høst 1938-1941
Grønningen 1944-50, 1952, 1954- 58, 1985-93
Reykjavík 1948
Ny Carlsbergfondets jubilee exhibition
L'art danois contemporain, Lyon
Contemporary Art in Scandinavia, Brownstone Gallery, New York
Arte Nordica Contemporanea, Rome
Carnegie Institute
Arts of Denmark, Metropolitan Museum., New York
Guggenheim Museum New York
Palais des Beaux-Arts, Brussels
Galerie Birch 1952, 1970, 1971, 1973, 1977
Mücsarnok, Budapest
Musée. d'Art Moderne de la Ville de Paris
Caracas, Lisbon, São Paulo, Warsaw amongst others.

Honorary and rewards
Professorship at The Art Academy 1962-1972
Eckersberg Medaille. 1959
Thorvaldsens Medaille. 1969
Honorary member at The Art Academy, Copenhagen 1981

Represented at the following Danish Museums
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum
Horsens Kunstmuseum
Trapholt

Source: http://www.galeriebirch.com