Einar Henrik BAGER
1887–1990, Sweden

Also known as: EB, EHB

Name Einar Henrik BAGER
Birth 1887, Sweden
Died 1990, Sweden


Einar Henrik Bager, född 19 april 1887 Malmö, död 28 januari 1990, var en svensk konstnär och historiker. Han var son till Harald Bager.

Bager utbildade sig vid konstakademin i Köpenhamn. Senare ägnade han sig framförallt åt historia och då främst Malmös historia. Han gav ut flera böcker i ämnet med egna illustrationer. 1956 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet. Han var hedersledamot i Malmö förskönings- och planteringsförening, Malmö fornminnesförening samt Malmö Nation. Han satt även i museinämnden under flera år. Einar Bagers samling finns arkiverade på Malmö stadsarkiv.

--------------------------------

Einar Henrik Bager utbildade sig till konstnär på Konstakademin i Köpenhamn och genom resor i Tyskland och vistelser i Paris. Trots sitt konstnärsskap är det ändå som historiker man främst minns honom.
Det började med några artiklar om släkten Bager i Sydsvenskan kring 1930 och en tecknad rekonstruktion av [Stortorget] på 1600-talet. Text och bild skulle även i fortsättningen följas åt, berättelser om Malmös byggnadshistoria ledsagades av exakt tecknade rekonstruktioner som gav liv åt historien.
Einar Bager ägnade större delen av sitt långa liv åt Malmös historia och blev med tiden ”allvetande”.
I Stadsarkivets gömmor letade han pusselbitar till sina artiklar som ofta publicerades först i Sydsvenskan och sedan i Malmö Fornminnes-förenings årsböcker. Genom bidrag från bl.a. Malmö Förskönings- och Planteringsförening gavs också flera böcker om och av Einar Bager ut.
I båda föreningarna blev han med tiden hedersledamot. Han satt också i Museinämnden under många år och grävde även rent bokstavligt i Malmös historia under de många rivningarna i stadens centrum. 1956 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet.
Stora delar av Malmös historiska byggnader försvann under hans tid men några fick han räddat genom att skapa opinion eller genom att visa på de omistliga värden en byggnad ruvade på bakom seklers puts och ombyggnader. Rosenvingeska huset, Jörgen Kocks hus m.fl. Byggnader som ändå revs fick genom honom sin historia dokumenterad.
Trots sin fantastiska kunskap och sina många publicerade böcker och artiklar behövde Einar Bager inte skriva för att försörja sig. Han satt i flera styrelser och förvaltade släkten Bagers fastigheter och ”papper”.
Sin sista artikel publicerade han 1989, året innan han dog. Han var då blind sedan några år men hade ”huvudet i behåll”.
Einar Bager påverkade och hjälpte flera generationer Malmöforskare, både genom sin forskning och det sätt han presenterade den på.
103 år är ett långt liv och Einar Bager tog väl vara på åren.

Source: http://sv.wikipedia.org/wiki/Einar_Bager http://www.idstories.se/ebager