Elena MICHÉEW
1899–1972, Germany/Sweden

Name Elena MICHÉEW
Birth 1899, Germany
Died 1972, Sweden

Elena Michéev är född i Berlin, död 1972. Hon bosatte sig i Sverige under tidigt 1920-tal. Hon studerade konst i Sverige, Paris och Italien.
Representerad: Karlstads museum.

Source: Internet