Elias Fredrik MARTIN

1804–1854, Sweden

Name Elias Fredrik MARTIN
Birth 1804, Sweden
Died 1854

Elias Fredrik Martin. Son till Elias Martin. Han var bosatt i Nyköping och har litograferat ett flertal utsikter från Kalmar, Norrköping, Linköping, Uppsala, Jönköping och Västervik.

Representerad:
Nationalmuseum och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Utsigt Af Upsala Stad by Elias Fredrik MARTIN

Utsigt Af Upsala Stad (1827)

Price SEK 42,000 (€4,015)
Estimated SEK 25,000–30,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy