By using our service you accept the use of cookies.

Elias Fredrik MARTIN

1804–1854, Sweden

Name Elias Fredrik MARTIN
Birth 1804, Sweden
Died 1854

Elias Fredrik Martin. Son till Elias Martin. Han var bosatt i Nyköping och har litograferat ett flertal utsikter från Kalmar, Norrköping, Linköping, Uppsala, Jönköping och Västervik.

Representerad:
Nationalmuseum och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Utsigt Af Upsala Stad by Elias Fredrik MARTIN

Utsigt Af Upsala Stad (1827)

Price SEK 42,000 (€4,015)
Estimated SEK 25,000–30,000