Elis ÅSLUND
1872–1956, Sweden

Also known as:

Name Johan, Elis, ÅSLUND
Birth 1872, 2/2, Sweden
Died 1956, 18/5, Sweden

Elis Åslund studerade vid Tekniska skolan och Högre konstindusstriella skolan i Stockholm samt företog studieresor tillDamnark, Tyskland, Italien, England och Frankrike. Ä
Han ägnade sig framför allt åt landskapsmåleri och med viss framgång åt porträttmåleri. Han var bror till konstnären Helmer Osslund (Åslund).

Source: Internet