Elis BARKSTEDT
1888–1960, Sweden

Name Elis Ragnar BARKSTEDT
Birth 1888, Sweden
Died 1960

Elis Ragnar Barkstedt utförde stora dukar i olja med varierande djurmotiv, älgar, rävar, ugglor och andra fåglar, stundom i snöig terräng.

Source: http://www.antix.se