Emanuel LIMNELL

1766–1861, Sweden

Name Emanuel LIMNELL
Birth 1766, 27/3, Sweden
Died 1861, 2/3, Sweden

Konstnär, målare, dekoratör. Arbetade till en början vid Kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Han studerade därefter vid Konstakademien där han år 1812 blev professor. Han målade historiska, romantiska och allegoriska kompositioner, till en början i olja, men också i akvarell. Han illustrerade en fransk upplaga av Gustaf III:s skrifter. Han var flitig och outtröttlig. Alltsedan 1796 deltog han i utställningarna med kompositioner i olja, eller oftast i akvarellerad teckning. Han behandlade klassiska och historiska motiv, från Abraham till Karl XIV Johan. Han Offentlig utsmyckning: Rosendals slotts inredning, samt dekorerade Skeppsholmskyrkan och gjorde ett illusoriskt kasettak, samt kyrkans marmoreringar.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.

Slaget Vid Wittstock Den 24 Sept 1636

Slaget Vid Wittstock Den 24 Sept 1636" Och "slaget Vid Warschau Den 19 Juli 1656 (1812)

Price SEK 18,000 (€1,636)
Estimated SEK 20,000–25,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy