Emil EKMAN
1880–1951, Sweden

Name Emil, Gotthard EKMAN
Birth 1880, 18/9, Sweden
Died 1951, 27/5, Sweden

Emil Ekman studied at the Technical evening session in Malmö. He undertook study tours to Denmark, Germany, Holland and Belgium. He has been painting marine subjects in oil well done graphics.
Represented: Malmo Museum.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Emil Ekman studerade vid Tekniska aftonskolan i Malmö. Han har företagit studieresor till Danmark, Tyskland, Holland och Belgien. Han har målat marina motiv i olja men även utfört grafik.

Representerad:
Malmö Museum.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.