Emil HEILBORN
1900–2003, Sweden

Name Emil HEILBORN
Birth 1900, Sweden
Died 2003, Sweden

Emil Heilborn was one of Sweden\'s most important photographers, internationally acclaimed as early as the 30s, the decade that was his big time. Despite its past reputation worldwide Emil Heilborn has long been one of our least-known photographers. As curiosities may be mentioned that he is in addition to its success as a photographer, was also world champion in archery in the mid 30s.

Emil Heilborn var en av våra viktigaste fotografer, internationellt uppmärksammad redan på 30-talet, det årtionde som var hans stora tid. Trots sitt tidigare världsrykte har Emil Heilborn länge varit en av våra minst kända fotografer. Som kuriosa kan nämnas att han förutom sina framgångar som fotograf, även var världsmästare i bågskytte i mitten av 30-talet.