Emil HEILBORN
1900–2003, Sweden

Name Emil HEILBORN
Birth 1900, Sweden
Died 2003, Sweden

Emil Heilborn was one of Sweden\'s most important photographers, internationally acclaimed as early as the 30s, the decade that was his big time. Despite its past reputation worldwide Emil Heilborn has long been one of our least-known photographers. As curiosities may be mentioned that he is in addition to its success as a photographer, was also world champion in archery in the mid 30s.

Emil Heilborn var en av våra viktigaste fotografer, internationellt uppmärksammad redan på 30-talet, det årtionde som var hans stora tid. Trots sitt tidigare världsrykte har Emil Heilborn länge varit en av våra minst kända fotografer. Som kuriosa kan nämnas att han förutom sina framgångar som fotograf, även var världsmästare i bågskytte i mitten av 30-talet.

Futurum - Reklamen Bygger Framtiden by Emil HEILBORN

Futurum - Reklamen Bygger Framtiden

Price SEK 5,000 (€562)
Estimated SEK 6,000–8,000
Ramlösa by Emil HEILBORN

Ramlösa (-32)

Price SEK 31,000 (€3,405)
Estimated SEK 20,000–25,000
Soldyrkaren by Emil HEILBORN

Soldyrkaren (1938/2001)

Price SEK 14,000 (€1,538)
Estimated SEK 20,000–25,000

Soldyrkaren, 1938/2001

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 30,000–35,000
Svenskt Stål - Sandvikens Jernverks Ab, Sandviken, 1935 by Emil HEILBORN

Svenskt Stål - Sandvikens Jernverks Ab, Sandviken, 1935

Price SEK 15,000 (€1,675)
Estimated SEK 20,000–25,000
Ljusinsläpp - Fagersta Bruks Ab, Fagersta, Mitten Av 1930-talet by Emil HEILBORN

Ljusinsläpp - Fagersta Bruks Ab, Fagersta, Mitten Av 1930-talet

Price SEK 18,000 (€2,010)
Estimated SEK 25,000–30,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy