Emma SPARRE
1851–1913, Sweden

Also known as: ES

Name Emma, Josefa SPARRE
Birth 1851, Sweden
Died 1913, Sweden

Emma Josefina Sparre (född Munktell). Konstnär, målare, tecknare. Dotter till brukspatronen och musikern Henrik Munktell och dennes maka företagsledaren Augusta Munktell. Syster till tonsättaren Helena Munktell. Gift 1870-1891 med kaptenen och konstnären, friherre Carl Axel Ambjörn Sparre. Mor till konstnären Märta Améen, född Sparre.
Emma (Sparre) Munktell föddes på Grycksbo herrgård som näst yngsta barn av nio till patron Henrik Munktell vid Grycksbro bruk. Modern Augusta och fadern levde i ett disharmoniskt äktenskap och därför levde modern till stor del i Stockholm. Men hemmet var konstnärligt fruktsamt för barnen och de uppmuntrades i kulturell förkovran och bildning.
När fadern så dog flyttade hela familjen till Stockholm, varifrån modern skötte affärerna. Där studerade Emma måleri privat för August Malmström vid Konstakademien. Studerade senare vidare i Düsseldorf, Rom och särskilt i Paris där hon skaffade en ateljé och utbildade sig hos de populära målarna Gustave Courtois och Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret. Den konstnärliga friherrinnan Sparres ateljé blev en träffpunkt för många konstnärer och medlemmar ur societeten i Paris. Ett brett salongsliv frodades där, med musikaliska och andra soaréer som var vanliga i barnen Munktells uppväxtmiljö.
Hennes konstnärliga stil anknöt till tidens smak av genremålningar, sagobilder och monumentaldukar, men hon gav sina bästa och mest personliga bidrag inom porträttkonsten. Efter sekelskiftet började hon intressera sig för landskapsmålningar, men hela tiden fanns där en smak för heminredning, med betoning på hemslöjd. Denna sida fick fullt utlopp när Emma Sparre återvände till hemlandet. Hennes konstverk har bedömts olika, från hållna i bjärta skrikande färger till att ha den varma kolorit man vant sig att finna hos denna ovanliga färgvirtuos.

Source: Internet