Emma TOLL
1847–1917, Sweden

Name Emma, Helfrid Charlotta TOLL
Birth 1847, Sweden
Died 1917, Sweden

Emma Toll studied at the Art Academy in Sweden. She undertook study trips to Paris. She painted portraits and still lifes with flowers. She was also active as a teacher of drawing and painting. Represented: Nordic Muéet and Museum Linköping, in Sweden.

Emma Toll studerade vid Konstakademien och företog senare studiresor till Paris. Hon målade porträtt och stilleben med blommor. Hon var också verksam som lärare i teckning och målning.

Representerad:
Nordiska Muéet och Linköpings museum.