Eric H. OLSON
1909–1995, Sweden

Name OLSON
Birth 1909
Died 1995

Erik H Olsson was self-taught painter, sculptor and designer. He is one of the few Swedish artists 
 is internationally known and is such as represented in the Tate Gallery in London. He debuted in 1946 in Stockholm, with landscape paintings. In the 1950s, Eric H Olson began working with reliefs of various materials such as metal, wood and plexiglass.
Represented: Moderna Museet, Stockholm, Stockholm\'s National Museum. Gävle and Örebro Museum, 
 New York, Portland USA, Tate Gallery London, Lodz, Poland, Vienna, Tokyo and others.

Source: Art Signature Dictionary

Erik H Olsson var autodidakt målare, skulptör och designer. Han hör till det fåtal svenska konstnärer som
är internationellt bekanta och är t ex representerad på Tate Gallery i London. 
Han debuterade 1946 i Stockholm med landskapsmålningar.

 Tillsammans med makan Inger Ekdahl, också konstnär, målade han 1948 i
Italien och började sedan periodvis att bo i Paris.

 Ett stycke in på 1950-talet började Eric H Olson att arbeta med reliefer och 
använde olika material t ex metall, svartmålat trä och plexiglas. Han började
också att studera saker i mikroskåp och fotograferade t ex kristaller och
strukturer hos fågelfjädrar. Vid dessa studier kom Eric H Olson i kontakt med
ljusets så kallade polarisation och insåg dess möjlighet som konstnärligt uttrycksmedel. 

För att fenomenet skall bli synligt för det mänskliga ögat måste det kombineras
med något dubbelbrytande material. Eric H Olson använde plastfolier som han
klistrade fast vid glasskivor och som han 1958 fick patent på. På så sätt lyckades han han åstadkomma noggrant komponerade färgmönster i genomskinligt material jämte anordning för
sättets utförande. Professor Erik Ingelstam på Tekniska högskolan fann den
lämpliga benämningen optochromi. Det är optochromierna som är Eric H Olsons
geniala konstnärliga bidrag.

Representerad:


Moderna Museet, Stockholm, Stockholms Statsmuseum. Gävle och Örebro museum,
samt New York, Portland U S A, Tate Gallery London, Lodz Polen, Wien,
Tokyo m.fl.

Source: http://www.limegrafik.se/konstnarer/eric_h_o.htm