Eric Julius SVENSSON
1920–1995, Sweden

Name Eric Julius SVENSSON
Birth 1920, Sweden
Died 1995

Eric Julius Smith was studying in Copenhagen. He has painted the Scanian plains with fields of grain. Represented: Malmö Museum, Ystad, Helsingborg and Växjö museums.

Eric Julius Svensson studerade i Köpenhamn. Han har målat skånska slättlandskap med sädesfält.

Representerad:
Malmö Museum, Ystad, Växjö och Helsingborgs muséer.