Erik Bille CHRISTIANSEN

1954, Denmark

Name Erik Bille CHRISTIANSEN
Birth 1954, Denmark

Billedkunstner

Uddannelse
Uddannet grafiker og autodidakt maler

Biografi
Erik Bille Christiansen blev i en meget tidlig alder, inspireret af kunst. Hans forældre var store kunstsamlere og adskillige kunstnere havde deres gang i familiens hjem.
Som 19-årig mødte Erik Bille sin hollandske kone og i den forbindelse kom han i kontakt med barokkunsten og især Rembrandt på Rijksmuseet, brændte sig fast på nethinden.
Erik Bille Christiansen er en af vores tid store barokmalere med stor ekspressiv og sanselig stil med dramatisk effekt. Den græske mytologi er et af de store temaer og kampen mellem lys og mørke - mellem det gode og onde er gennemgående. Inspireret af store kunstnere, Delacroix, Asger Jorn eller for den sags skyld Rubens, - fortsætter Erik Bille jagten på "det perfekte billede" - drømmen om det næste billede, det "endegyldige billede", er hans store passion.

Udvalgte udstillinger
Kunstnernes Efterårsudstilling
Galerie Birch 1989, 96, 2002
Charlottenborgs Forårsudstilling
Galerie Birkdam, København
Galerie Gerly, København
Esbjerg Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Gl. Holtegaard.”Under Rosen “
Danske Grafikeres Hus, København
Pro Persona Gallery, Stockholm
Galerie Wolfsen, Ålborg
Skive Kunstmuseum
Kunst aus Danemark 1945 bis heute, Dusseldorf.
Art Copenhagen
Art Herning
Den Gyldne, Charlottenborg
Stockholm art fair

Source: http://www.galeriebirch.com

Self-taught painter

Education
Graphic reproduction


Biography
Erik Bille Christiansen was from an very early age, inspired by art. His parents were huge art collectors and quite a few artists were regular visitors.
In the age of 19, he met his Dutch wife and in that connection, made contact with baroque art and especially Rembrandt in the “Rijkmuseum”, burnt a mark on his retina.
Erik Bille Christiansen is one of this time greatest baroque painters, with an expressive and sensuous style with dramatic effect. The Greek mythology is one of the big themes and the battle between light & darkness – between the good & evil is common. Inspired by great artists, Delacroix, Asger Jorn or for that matter Rubens, continues Erik Bille the hunt for “the perfect painting” – the dream of the next painting, “the definitive painting”, is his great passion.


Selected exhibitions
Kunstnernes Efterårsudstilling
Galerie Birch 1989, 96, 2002
Charlottenborgs Spring Exhibition
Galerie Birkdam, Copenhagen
Galerie Gerly, Copenhagen
Esbjerg Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Gl. Holtegaard.”Under Rosen “
Danske Grafikeres Hus, Copenhagen
Pro Persona Gallery, Stockholm
Galerie Wolfsen, Aalborg
Skive Kunstmuseum
Kunst aus Danemark 1945 bis heute, Dusseldorf.
Art Copenhagen
Art Herning
Den Gyldne, Charlottenborg
Stockholm art fair

Source: http://www.galeriebirch.com

Eagle by Erik Bille CHRISTIANSEN

Eagle (2007)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 15,000
Crusader by Erik Bille CHRISTIANSEN

Crusader (2007)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 15,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy