Erik CHAMBERT
1902–1988, Sweden

Name Erik, Gerhard CHAMBERT
Birth 1902, Sweden
Died 1988

Painter and furniture designer. Chambert owned furniture factory in Norrköping. Had his breakthrough at the Stockholm Exhibition 1930th Made furniture that was displayed at the World Exhibition in Paris in 1937 and New York 1939th Designed the elegant, understated furniture. Switched to visual arts in the 1940s.

Målare och möbelformgivare. Drev Chamberts möbelfabrik i Norrköping. Fick sitt ge nom brott vid Stockholms ut ställningen 1930, bl a med en matsalsstol och en vilstol, den senare har nytillverkats av Källemo. Gjorde möbler som visades vid världsutställningarna i Paris 1937 och New York 1939. Ritade eleganta, lågmälda möbler, t ex stolen Poem, i både funktio na listisk och traditionalistisk stil. Över gick till bild konst på 1940-talet. Ett tryckt textilmönster med Norrköpingsmotiv har tagits upp på nytt av Ljungbergs Textiltryck. Norrköpings stadsmuseum har i sitt arkiv ritningar av Erik Chamberts möbler och tyger.

Source: http://www.drangahuset.se/boken/ifgchambert.htm