Erik DIETMAN
1937–2002, Sweden/France

Name Erik DIETMAN
Birth 1937, Sweden
Died 2002, France
Lived & Active In Sweden/France

Erik Dietman, svensk målare och skulptör. Utbildad vid Konstskolan i Malmö. Bosatt i Paris sedan 1959. Verksam som professor dels vid Academie des Beaux-Art i Paris dels vid Konsthögskolan i Stockholm. Språket är viktigt för Dietman. Många av hans konstverk leker med språket i ordvitsar, språkförvrängningar och dubbeltydigheter. Han var en samtida dadaist, allergisk mot makt och tvärsäkra påståenden. Dietman plåstrade in sina föremål eller lindade in dem i gasbindor. Arbetade i sten, brons, gjutjärn och aluminium och verkade också som glaskonstnär. Erik Dietman var påverkad av Marcel Duchamp och Dadarörelsen, nyrealismen och deltog i Fluxus. I Frankrike fick han utmärkelse som årets skulptör.
Källa: www.bukowskismarket.com

----------------

Erik Dietman är en svensk konstnär som huvudsakligen var verksam i Frankrike, dit han flyttade på 1950-talet.
Gjorde debut 1962 på Galerie Girardon i Paris 1962 och hade sin första separatutställning 1964 på Galleria Sperrone i Torino. Har sedan dess haft ett stort antal separatutställningar och deltagit i grupputställningar i bl. a. Stockholm, Torino, Paris, Amsterdam, Milano, Köpenhamn, Munchen, Genua, Göteborg, Aalborg, Malmö, Köln, Bryssel, Lund, Värnamo, Helsingborg, London, Venedig, Eindhoven, Bonn, Wien, Budapest, Wiesbaden, Rennes, Avignon, Jyväskylä, Lissabon, Geneve, Grenoble, Toulouse. Retrospektiv utställning 1987 på Moderna museet Stockholm som sedan fortsatte till Malmö, Helsingfors, Amsterdam och Lyon.
Är representerad på ett flertal museer runt om i Europa.