Erik GERELL
1891–1978, Sweden

Name Eric, Gustaf Herman GERELL
Birth 1891, 26/12, Sweden
Died 1978

eric Gerell studerade för Carl Wilhelmson, Otte Sköld, Henrik Blomberg och Isaac Grünewald. Företog studieresor till Frankrike och Italien. Han har i olja målat porträtt, stilleben, landskap och mariner med motiv från Sverige, Frankrike och Italien.

Sommarlandskap Med Båtar Och Fyr by Erik GERELL

Sommarlandskap Med Båtar Och Fyr

Price SEK 1,400 (€158)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy