Erik HERMANSSON
1903–1976, Sweden

Name Erik HERMANSSON
Birth 1903, Sweden
Died 1976

Erik Hermansson studied at the Higher School of Art and Design as well as in Denmark. He has painted portraits and landscapes, modeled caricatured figures in wood, done murals, and subscribed to newspapers and made illustrations for books.

Erik Hermansson studerade vid Högre Konstindustriella skolan samt i Danmark. Han har målat porträtt och landskap, modellerat karikerande figurer i trä, utfört väggmålningar samt tecknat i tidningar och gjort illustrationer till bokverk.

Karikerande Porträtt Av Evert Taube by Erik HERMANSSON

Karikerande Porträtt Av Evert Taube (1959)

Price SEK 4,000 (€407)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy