Erik LAMM
1880–1959, Austria/Sweden

Name Erik, Albert LAMM
Birth 1880, 10/12, Austria
Died 1959, Sweden

Erik Lamm studerade vid Konstakademien i Wien och i München. Han har målat porträtt, nakna figurer, mariner, samt stilleben med blommor, dessutom utfört etsningar. Svensk medborgare 1937.
Representerad: Museer i Wien och Dresten, Albertina, Wien.