Erik LINDWALL

1890–1969, Sweden

Name Erik, Gustaf LINDWALL
Birth 1890, Sweden
Died 1969, Sweden

Erik Lindwall studied at the Technical School in Stockholm, at the Artists\' League third school, and the Knut Kjellberg of anatomy at the Art Academy. He has painted landscapes and portraits. He made study trips to Copenhagen, France and Holland.

Erik Lindwall studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, vid Konstnärsförbundets tredje skola, samt för Knut Kjellberg i anatomi vid Konsthögskolan. Han har målat landskap och porträtt. Han gjorde studieresor till Köpenhamn, Frankrike och Holland. Han deltog bland annat i De ungas tredje och sista utställning i Hallins konsthandel i Stockholm 1911, Konstnärsförbundets utställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1916 och Intimisternas utställning i Stockholm 1917. Hans hustru, konstnärinnan Ester Lindwall, född 1890, var syster till Albert Hoffsten.

Utsikt Från Grand Hôtel Mot Operan - Stockholm by Erik LINDWALL

Utsikt Från Grand Hôtel Mot Operan - Stockholm (1941)

Price SEK 32,000 (€3,331)
Estimated SEK 12,000–15,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy