Erik ORTVAD
1917–2008, Denmark/Sweden

Name Erik ORTVAD
Birth 1917, Denmark
Died 2008, Sweden

Erik Ortvad var dansk målare och tecknare som debuterade 1935 i Köpenhamn.
Mest känd är han för sina färgstarka surrealistiska konstverk och de satiriska teckningar som han utförde från det samtida livet i staden under pseudonymen Enrico.
Han är representerad på Museum of Modern Art i New York och på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och av särskilt stort intresse är hans målningar från 1940-talet då endast en handfull är kända.
Under andra världskriget flydde Ortvad till Sverige på grund av kommunistiska sympatier och att hans hustru var judinna. På 1960-talet återvände han till Sverige och bosatte sig i ett torp i Kvänjarp utanför Ljungby i Småland, där han sedan levde resten av sitt liv

Source: http://www.bukowskis.com