Erik OSSLUND
1913–1982, Sweden

Name Erik, Gunnar OSSLUND
Birth 1913, Sweden
Died 1982

Erik Osslund är son till konstnären Helmer Osslund. Han studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, samt hos fadern. Han har målat landskap med norrländska motiv, särskilt forsar och vatten.

Representerad:
Prins Eugens Waldemarsudde, Örebro länsmuseum, Norrbottens och Luleå museum.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.