Erik STRANDMAN
1882–1948, Sweden

Name Erik, Olof Agaton STRANDMAN
Birth 1882, Sweden
Died 1948, Sweden

Erik Strandman attended Caleb Althin and Carl Wilhelm\'s art schools. He was employed as a draftsman in the U.S. and Swedish newspapers, and painted landscapes and flowers.

Erik Strandman studerade vid Caleb Althins och Carl Wilhelmsons målarskolor. Han var anställd som tecknare vid amerikanska och svenska tidningar, samt målade landskap och blommor.