Erling ÄRLINGSSON
1904–1983, Sweden

Also known as:

Name Karl, Erling ÄRLINGSSON
Birth 1904, Sweden
Died 1983

Erling Ärlingsson studied at the Arts and Crafts Association, Arvika High School, Fine Arts for Thu Bjurström and in Paris at the Academie Scandinave. He undertook trips to Norway and Spain. He has his first solo exhibition in Gothenburg 1934. He is part of the circuit artists known as \"Göteborgskoloristerna\". He loves the scenery around the Stenungsön in Sweden. Later in life, he retrieves the motives of his paintings around Fryken in Vermland, Sweden. He has major eye problems towards the end of his life. His last painting was included in the exhibition hall Herring Manor little Solbacken 1998.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Erling Ärlingsson studerade vid Slöjdföreningen, Arvika Folkhögskola, Valand för Tor Bjurström samt i Paris vid Academie Scandinave. Han företog resor till Norge och Spanien. Han har sin första separatutställning i Göteborg 1934. Han ingår i den krets konstnärer som kallas \"Göteborgskoloristerna\". Han älskar vyerna kring västra Stenungsön, senare i livet hämtar han motiven i sitt måleri kring Fryken. Mot slutet av sin levnad får han synproblem men trots sin svåra ögonsjukdom slutade han inte att måla. Hans sista målning fanns med på utställningen Sillegårdens lilla hall Solbacken 1998.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.