Ernst NILSSON
1892–1937, Sweden

Name Ernst, Vilhelm NILSSON
Birth 1892, Sweden
Died 1937

Ernst Nilsson studerade på Tekniska skolan. Han har målat och tecknat gatumotiv från Uppsala, ofta humoristiskt uppfattade, även blommor och träsnitt.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum och Uppsala Akademiska sjukhus.

Source: Art Signature Dictionary