Ernst SÖDERBERG
1889–1967, Germany/Sweden

Name Ernst, August SÖDERBERG
Birth 1889, Germany
Died 1967

Ernst Söderberg studied at the Art Academy in Hamburg and Munich. He undertook trips to France, Germany, Spain, Italy and Holland. He has painted landscapes, figure compositions, portraits and interiors. Represented: Västerås, Eskilstuna and Borås in Sweden.

Source: Art Signature Dictionary

Ernst Söderberg studerade vid Konstakademien i Hamburg och Mimenen. Han företog resor till Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Holland. Han har målat landskap, figurkompositioner, porträtt samt interiörer.
Representerad: Västerås, Eskilstuna och Borås.

Source: Art Signature Dictionary