Ester ALMQVIST
1869–1934, Sweden

Also known as: EA

Name Ester, Dorothea ALMQVIST
Birth 1869, Sweden
Died 1934

Ester Almqvist studied with Carl Larsson of Fine Arts, the Artists\' League school, and then put on the Artist League exhibitions. She returned to her homeland in 1901 and for twelve years she lived on the farm \"Fogdeholm\" outside Aneby. The atmospheric paintings, she depicts the quiet life on the farm, but was later to develop a more expressionistic paintings.

Source: Art Signature Dictionary

Ester Almqvist studerade för Carl Larsson på Valand, vid Konstnärförbundets skola, och ställde sedan ut på Konstnärsförbundets utställningar. Hon återvände 1901 till hembygden och under tolv år levde hon på Fogdeholm utanför Aneby. I stämningsmättade målningar skildrar hon det stilla livet på gården, men kom senare att utveckla ett mer expressionistiskt måleri.
Ester Almqvist tillhör en gammal småländsk prästsläkt. Under sin barndom bodde hon på olika platser i Jönköpings län beroende på var fadern, predikanten inom den Evangeliska fosterlandsstiftelsen, för tillfället arbetade. Efter faderns död flyttade modern med sina två döttrar till Stockholm för att ge dem bättre utbildningsmöjligheter.

Source: http://www.jkpglm.se/Samlingarna/Konst/