Eva ÅSTRÖM
1864–1942, Sweden

Also known as: Löwstädt

Name Eva, Mathilda ÅSTRÖM
Birth 1864, Sweden
Died 1942, Sweden

Konstnär, målare, tecknare, grafiker. Hon studerade vid Tekniska skolan, Konstnärsförbundet, målarskola i Stockholm 1885-1886 och studerade etsning för Axel Tallberg. Hon fortsatte studierna i Frankrike vid Académie Colarossi och Académie Julian i Paris. 1887-1890 och i Italien 1890-1893. Hon vistades senare omväxlande i Sverige, där hon för övrigt tillhörde eleverna vid Konstnärsförbundets andra skola på 1890-talet, och i Paris, samt i Grèz hos sin syster, konstnärinnan Emma Löwstädt-Chadwick. Hon gjorde sig känd som en begåvad bildkonstnär, etsare och tecknare. Hon målade porträtt, figurkompositioner, landskapsmotiv, blommor och arbetade med teckning och etsning. Hennes arbeten vittnar om ett naturligt beroende av samtida fransk och delvis även den svenska Grèzkoloniens konst, men äger dessutom kvaliteter av personlig bildsyn och karakteriseringsförmåga.

Utställningar:
Konstnärsförbundets utställningar i Göteborg 1896,
Stockholm 1897-1899 och 1902,
Helsingfors 1899 och i Paris 1900 och 1909,
Sveriges allmänna konstförenings utställningari Stockholm 1910-1911, 1917, 1925, 1927 och 1940-1841,
Föreningen Svenska konstnärinnors utställningar i Stockholm 1911, 1917 och 1927 och i Philadelphia 1930,
Grafiska sällskapets utställningar i Stockholm 1924 och 1927 samt Nordiska grafikunions utställningar i London 1938 och Helsingfors 1939.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Sundsvalls museum.\\\'