Eva STOCKHAUS

1919, Sweden

Name Eva, Hilda Maria STOCKHAUS
Birth 1919, Sweden

Eva Stockhausen at Konstfack in Stockholm, and then in England. She worked with naturalistic landscapes, birds and plants in fine wood decor.
Represented: National Museum, Stockholm, Malmo Museum, Helsingborg, Borås, Linköping Sala and museums, the Victoria and Albert Museum, London. New York Public Llibrary. Graphische Sammlung Albertina, Vienna.

Eva Stockhause vid Konstfack i Stockholm, samt därefter i England. Hon arbetade med naturalistiska landskap, fåglar och växter i trägravyr.

Utställningar:
i Stockholm, Grafika Sällskapet Konstnärshuset
Grafiktriennalerna 1968-1995. Muséerna i Norrköping, Linköping, Sala och Luleå, samt International Xylon 1976-1987, London 1969-1999, Årliga utställningen vid Royal Society of painter, etchers and angravers, från 1969-1973, samt även i andra länder inom och utom Europa.

Representerad:
Nationalmuseum, Stockholm, Malmö Museum, Helsingborgs, Borås, Sala och Linköpings muséer,
Victoria and Albert museum, London. New York Public Llibrary. Graphische Sammlung Albertina, Wien.

(3) Grafiska Blad by Eva STOCKHAUS

(3) Grafiska Blad

Price SEK 300 (€29)
Estimated SEK 600–800
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy