Evert TAUBE
1890–1976, Sweden

Also known as: ET

Name Axel, Evert, TAUBE
Birth 1890, Sweden
Died 1976

Evert Taubes konstnärskap inleds på allvar 1906 då han, 16 år gammal, kom att gå i lära hos teatermålaren Andrésen vid Stora Teatern i Göteborg. På kvällarna tog han lektioner för Carl Wilhelmson vid Valands målarskola. 1907 reser han till Stockholm där livet kom att präglas av bohemeri där Taube ibland sov utomhus. Taube fick några teckningar publicerade i DN och SvD. Målaren och skalden Olof Thunman uppmuntrade honom att söka in på Konstakademien. Taube sökte upp prins Eugen på Waldemarsudde vilken rekommenderade honom till Gustaf Cederström. Denne lovade honom plats följande år under förutsättning att han fick ordning på sina förhållanden. Everts far, överlotsen, ville dock inte stödja sonens konstnärsambitioner och ställde ett ultimatum; internatskola eller att gå till sjöss. Taube valde det sistnämnda och mönstrade samma år på som jungman vilket förde honom till andra sidan jordklotet. Först 1915 återvände Taube definitivt till Sverige, efter att ha arbetat i Argentina i fem år.

Evert Taube var det fjärde av tretton syskon växte upp på Vinga, där fadern, sjökaptenen Carl Gunnar Taube var fyrmästare fram till 1905. Därefter flyttade familjen till Göteborg, där fadern blev överlots. 1906 flyttade familjen till disponentbostaden på Kustens Varv, numera kulturminnesmärke, vilket kom att bli deras hem i ett halvt århundrade.

Skolgången skedde huvudsakligen på Vinga och i Göteborg, men läsåret 1904-05 bodde E.T. hos släktingar i Malmö där han var elev i Malmö Borgarskola och \"visade goda insikter i Svenska språket och litteraturen\". Han sjöng visor för kamraterna och sjöng även solo till kör och orkester i S:t Petri kyrka i Malmö. Han tecknade och målade till motiv från Öresunds stränder och det skånska landskapet. 1905 skrevs han in vid Latinläroverket i Göteborg och började samtidigt konfirmationsläsningen. För konfirmationsläraren berättade han att han tänkte bli konstnär.