Fabian De La ROSA

1896–1937, Philippines

Name Fabian De La ROSA
Birth 1896, Philippines
Died 1937

Don Fabian de la Rosa was born in Paco, Manila, in 1869. He received his first lessons in painting at the age of ten when he was taught by one of his aunts, Mariana de la Rosa.
He was the shining star of 20th century painting in the Philippines, and clearly the most important artist in the country around the start of the 1900s. His character portraits in particular attracted a great deal of attention.
Before de la Rosa completed any formal academic training, he painted La Perla de Lucban, his first recognised masterpiece and his oldest existing work, at the age of 22. In 1893, he was accepted into the Escuela Superior de Pintura, Grabado y Escultura. He gradually parted company with the Academy, visiting the studios of unknown artists to collect impressions and develop his own artistic ideas. In 1908, when the University Philippines School of Fine Arts was founded, de la Rosa was awarded a scholarship from the Germinal Cigar Factory to study in Europe. This led the young artist to the Academie de Julien in Paris and the Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. When Fabian de la Rosa returned to the Philippines in 1910, he became involved in the progressive faculty of the UP School of Fine Arts, which was made up of students, researchers and teachers from the old Academy.
His skill and reputation as a portrait painter were well-founded, and few artists could compare with him in this discipline. During the period 1927-1937, de la Rosa was head of the UP School of Fine Arts and made the acquaintance of a new generation of up-and-coming masters such as Fernando Amorsolo and his brother Pablo, Toribio Herrera, Ireneo Miranda, Ambrosio Morales and Guillermo Tolentino.

Source: Stockholms Auktionsverk, Sweden

Don Fabian de la Rosa föddes i Paco, Manilla, 1869. Redan som tioåring fick han sin första utbildning i måleri, då av en moster, Mariana de la Rosa.
Han var den klart lysande stjärnan inom det filippinska 1900-talsmåleriet och definitivt landets viktigaste konstnär under början av 1900-talet. Särskilt uppmärksammad blev han för sina karaktärsporträtt.
Innan de la Rosa avslutat någon formell akademisk utbildning målade han La Perla de Lucban, hans första kända mästerverk och det äldsta existerande arbete,vid tjugotvå års ålder. År 1893 antogs han till Escuela Superior de Pintura, Grabado y Escultura. Så småningom lämnade han Akademien och för att utveckla sina konstnärliga ideer besökte han helt okända målares ateljeer för att samla intryck. År 1908, då universitetet Phillippines School of Fine Arts grundades, erhöll la Rosa ett stipendium från Germinal Cigar Factory för studier i Europa vilket ledde till Academie de Julien i Paris och Academia de Bellas Artes de San Fernando i Madrid. När Fabian de la Rosa återvände till Filippinerna 1910 engagerade han sig i den framstående fakulteten UP School of Fine Arts, som bestod av studenter, forskare och professorer från den gamla Akademien.
Hans skicklighet och rykte som porträttmålare var genuint och få kunde tävla med honom i den diciplinen. Under perioden 1927-1937 var de la Rosa chef för UP School of Fine Arts och fick stifta bekantskap med en ny generation av blivande mästare som Fernando Amorsolo, dennes bror Pablo, Toribio Herrera, Ireneo Miranda, Ambrosio Morales och Guillermo Tolentino.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Porträtt Föreställande Gosse Med Hatt by Fabian De La ROSA

Porträtt Föreställande Gosse Med Hatt (1910)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 150,000–200,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy