Fanny BRATE
1861–1940, Sweden

Also known as: Ekbom

Name Fanny, Ingeborg Matilda BRATE
Birth 1861, Sweden
Died 1940, Sweden

Fanny Brate var grundligt skolad via Slöjdskolan och Konstakademien när hon 1887 skrevs in som elev vid Academie Colarossi i Paris. Under 1890 -talet vidtog sedan studieresor till Tyskland, Danmark, Norge, England, Österrike och Italien. Vid sekelskiftet utvecklar Brate de motivkretsar som främst förknippas med hennes namn: genreporträttet och de intima hemskildringarna. I dessa påfallande ofta ljusdränkta interiörer tolkas motiven med en finstämd realism som för tanken till dansk 1800-talstradition men även anknyter till Carl Larssons Sundbornsbilder. I Svenskt Konstnärslexikon ges följande träffsäkra beskrivning av Brates måleri: \"B. har framförallt gjort sig känd som hemmets, barndomens och de lyckliga familjeidyllernas målarinna. Sin konstnärliga inspiration hämtade hon främst ur den närmaste familjemiljön och vänkretsen. Liksom Carl Larsson låter B. outtröttligt sin konst berätta om lyckliga sommardagar, om vardag och fest, om barnens lek på soliga ängar eller om stilla samvaro under alldaglig sysselsättning. B. har sin konstnärliga grund i 80-talets verklighetsnära realism och friluftsmåleri med blonda, atmosfäriska färgtoner; den friska verklighetsiakttagelse, som hon tillägnade sig under studieåren, bildar ständigt utgångspunkten för hennes idylliska måleri och förhindrar det att glida över i insmickrande banalitet och sentimentalitet. Genom sin kärleksfulla inlevelse i den vardagliga miljön och genom sin klart realistiska tendens äger B:s konst inte minst ett betydande kulturhistoriskt värde: sekelskiftets kultiverat högborgerliga tidsmiljö har i denna fått en kongenial tolkning. I sina talrika porträtt visar B. en klar och ursprunglig personskildring och - när det gäller barnframställningar - en framstående förmåga att finna uttryck för det äkta naiva\".
Källa: www.bukowskis.com

Fanny Brate, född Ekbom är en av de stora svenska kvinnliga konstnärerna med internationella framgångar. Hon föddes i Arvfurstens palats, eftersom fadern var bokhållare vid hovet. Hon studerade vid Slöjdskolan i Stockholm och blev antagen vid Konstakademien vid 18 års ålder. Hon studerade även vid Academie Colarossi i Paris, en fri konstskola grundad på 1870-talet. Här accepterades även kvinnliga studenter, som till och med tilläts teckna kroki av nakna manliga modeller. Skolan blev ett alternativ till den av franska regeringen understödda Ecole des Beaux-Arts, som många uppfattade som alltför konservativ. På samma sätt gick strömningarna i Sverige och Konstnärsförbundet startades i protest mot Konstakademiens stela ideal. För att överbrygga dessa motsättningar skapades Svenska konstnärers förening, där Fanny Brate blev en av de första kvinnliga medlemmarna. 1885 fick hon kunglig medalj för sin erkänt utomordentliga skicklighet. 1943 anordnade Nationalmuseum en stor minnesutställning över hennes samlade verk.
Fanny Brate hade sin konstnärliga utgångspunkt i 1880-talets verklighetsnära realism och friluftsmåleriets blonda färgskala, där hennes friska iakttagelseförmåga var en balanserande förutsättning för hennes idylliska måleri. En stor del av hennes produktion utgörs av interiörer med eller utan figurer, genretavlor och porträtt. Hon målade ett fåtal landskap och, enligt egen utsago, "blommor och stilleben som rekreation och vila". Framför allt var Fanny Brate en mycket skicklig porträttör. Sin inspiration hämtade hon främst från sin egen familj och vänkrets, till vardags som till fest. Hennes konst har ett betydande kulturhistoriskt värde i skildringen av förra sekelskiftets högborgerliga miljöer. Där möter vi barn under ljusa sommardagar och påfallande ljusdränkta interiörer av harmoniskt familjeliv med finstämd realism. De egna döttrarna Astrid, Torun , Ragnhild och Ingegärd var ständigt återkommande motiv i hennes målningar. T ex i tavlan Namnsdag, som ingår i Nationalmuseums samlingar, med den mörkhåriga dottern Astrid och den lilla blonda rosenkindade Torun. I döttrarnas olika uttryck, skildrade med säker psykologisk blick, kan man se drag, som påminner om intim fransk porträttkonst. Fanny Brate målade både i olja och akvarell.
Källa: www.auktionsverket.se

Source: Art Signature Dictionary