Ferdinand BOBERG
1860–1946, Sweden

Name Gustaf, Ferdinand, BOBERG
Birth 1860, Sweden
Died 1946, Sweden

Gustaf Ferdinand Boberg studerade vid Tekniska Högskolan och Konstakademien. Har särskilt gjort sig känd genom ritningar till utställningsbyggnader, Sveriges paviljong i Paris 1900, konstindustriutställning i Stockholm 1909, samt Baltiska utställningen i Malmö 1914.