Ferdinand STOOPENDAAL
1850, Sweden

Also known as: FS

Name Ferdinand STOOPENDAAL
Birth 1850, Sweden

Ferdinand Stoopendaal var broder till konstnärerna Wilhelm Johan Henrik Stoopendaal. och Georg Wilhelm Stoopendaal och farbroder till konstnärerna Curt Nyström-Stoopendaal och Wilhelm Jakob (Mosse) Stoopendaal.
Han var elev vid Konstakademien 1870-78 och kamrat med flera av opponentgenerationens ledande konstnärer. Tillsammans
med Carl Larsson, Hugo Birger, Carl Skånberg och Rudolf Widing bildade
han ett bohemiskt konstnärskotteri som sammanstrålade på tidens artistkrogar.
Han ansågs höra till de mera begåvade eleverna. Efter att ha arbetat som lärare i en egen konstskola i Stockholm utvandrade han på 1890-talet till USA (New York). Han var en skicklig tecknare och medverkade under
Stockholmstiden sporadiskt i bl a ”Ny illustrerad tidning”. 1885 hörde han till dem som satte sitt namn under opponentskrivelsen mot akademien och åren 1886-96 var han medlem av Konstnärsförbundet. Från 1887 tillhörde han också Konstnärsklubben i Stockholm. I Konstakademien är han företrädd med mer än 100-talet handteckningar. Han är dessutom
representerad i Nationalmuseum och i museerna i Linköping och Östersund.

Source: http://www.vasakonst.com/maleri2.htm