Folke BÜLOW
1905–1961, Sweden

Name Folke, Wilhelm Matteus BÜLOW
Birth 1905, Sweden
Died 1961, Sweden

Folke Bülow studerat på Blombergs målarskola, samt vid Konstakademien i Stockholm. Företog senare även studieresor, bl.a. till Paris. Han har gjort figurkompositioner och stadsbilder, stundom snömotiv.
Offentlig utsmyckning: Dekorationer i Odinsborgs Världshus, Gamla Uppsala.

Source: Art Signature Dictionary