Folke ‘Folke P’ PERSSON
1905–1964, Sweden

Name Folke, Natanel ‘Folke P’ PERSSON
Birth 1905, Sweden
Died 1964, Sweden

Han har kallats den expressionistiske impressionisten. Studerade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg samt vid Konstakademien i Stockholm. Har företagit resor i ett flertal europeiska länder samt Nordafrika.
Han har målat porträtt, landskap från Bohuslän, järnvägsvallar och hamnmotiv. Han har även gjort teaterdekorationer, illustrerat egna och andras böcker, G. Bohman: Kalle och Adas visor, samt utfört litografier och bokband.
Utställningar: Göteborgs Konsthall 1934, Minnesutställning 1965 i Göteborgs Konsthall.
Representerad i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Göteborgs Konstmuseum, samt i Ystad, Norrköpings och Gävle muséer.

Source: Internet

Stadshuset by Folke ‘Folke P’ PERSSON

Stadshuset (-39)

Price SEK 400 (€45)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy