By using our service you accept the use of cookies.

Folke ‘Folke P’ PERSSON

1905–1964, Sweden

Name Folke, Natanel ‘Folke P’ PERSSON
Birth 1905, Sweden
Died 1964, Sweden

Han har kallats den expressionistiske impressionisten. Studerade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg samt vid Konstakademien i Stockholm. Har företagit resor i ett flertal europeiska länder samt Nordafrika.
Han har målat porträtt, landskap från Bohuslän, järnvägsvallar och hamnmotiv. Han har även gjort teaterdekorationer, illustrerat egna och andras böcker, G. Bohman: Kalle och Adas visor, samt utfört litografier och bokband.
Utställningar: Göteborgs Konsthall 1934, Minnesutställning 1965 i Göteborgs Konsthall.
Representerad i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Göteborgs Konstmuseum, samt i Ystad, Norrköpings och Gävle muséer.

Source: Internet

Stadshuset by Folke ‘Folke P’ PERSSON

Stadshuset (-39)

Price SEK 400 (€45)
Estimated SEK 1,000