Franco LEIDI
1933–2008, Italy/Sweden

Name Franco LEIDI
Birth 1933, Italy
Died 2008

Franco Leidi studied at the Art Academy in Genoa and at the Art Academy in Stockholm.

Franco Leidi studerade vid Konstakademien i Genua, Sommarakademien i Salzburg samt vid Konstakademien i Stockholm.
Samlingsutställningar i Sverige, Danmark, Finland och Österrike.Separatutställningar i Trieste, Bolzano, Milano, Paris samt Sverige. Representerad på många museer över hela världen.