Frank E. COX
1850–1894, England

Flicka I Sommarlandskap by Frank E. COX

Flicka I Sommarlandskap (1876)

Price SEK 20,000 (€2,194)
Estimated SEK 30,000–40,000