Frank BJÖRKLUND
1960, Sweden

Name Frank BJÖRKLUND
Birth 1960, Sweden

Frank Björklund debuted 1983. Photo Realism and Surrealism influenced his art. He painted aphorisms and consider themselves to be Dadaist.

Represented: Museums, counties, businesses and private collections in Sweden.

Frank Björklund debuterade 1983 och har sedan dess haft ett 30-tal separatutställningar, samt medverkat i ett 20-tal samlingsutställningar, varav ett tiotal jurybedömda, runt om i Norden och Nya Zeeland. Fotorealism och surrealism präglar hans konst. Han målar aforismer och anser sig vara dadaist. Han ger sina målningar titlar i form av ordlekar.
Offentlig utsmyckning:
Landgrenskolan och Landstinget i Västernorrland. Affischer till riksteatern och Kungliga Operan, samt till fria musik och teatergrupper.
Representerad:
Museer, landsting, företag och i privata samlingar.