Frans GARD
1892–1978, Sweden

Name GARD
Birth 1892, Sweden
Died 1978

Frans Gard studerade vid Althins målarskola samt i Tyskland och Frankrike. Har målat romantiska, kraftigt hållna landskap, ofta skogsmotiv från nordliga Sverige och Norge, samt skärgårdslandskap.