Frans LINDSTRÖM
1874–1954, Sweden

Name Frans LINDSTRÖM
Birth 1874, Sweden
Died 1954

Frans Lindström studerade vid Tekniska Skolan i Stockholm, men för övrigt autodidakt. Han arbetade i akvarell och tecknade. Motiven var mestadels stadsbilder, speciellt från Stockholm De detaljerade motiven har kulturhistoriskt värde och ca 300 av hans akvareller ägs av Stockholms Borgargille.