Fredrik LANDERGREN
1957, Sweden

Name Fredrik LANDERGREN
Birth 1957, Sweden

Fredrik Landergren, Målare, grafiker.

Utbildning:
Konstfack, Stockholm 1984-1989

Urval utställningar:
Händer, Stockholm 1987
Galleri Doktor Glas, Stockholm 1993, 1996
Galleri Astley, Uttersberg 1997
Konstnärshuset, Stockholm 2000
Konstepidemin, Göteborg 2001
Konstens Hus, Luleå 2001
Enköpings Konsthall 2003
Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm 2003
Gävle Konstcentrum 2004
Galleri Mårtenson-Persson, Båstad 2005

…….”Min idé är knappt beskrivbar. Det närmaste jag kan komma är: Jag skall
vara i min ateljé och hitta en resonans inuti mig själv allteftersom dagen och ljuset
går. Att jag ska få kontakt med någonting jag kallar Måleriet. Det har gjorts under-
sökningar av idrottsmän som presterat någonting anmärkningsvärt….Dom minns
inte hur det gick till. Dom var plötsligt bara där, i ett otroligt flyt där allting stämde.
En magisk dörr in i deras förmåga öppnade sig, som en ljuvlig känsla. Det är den
dörren jag ibland har varit och känt på i ateljén, men sen aldrig riktigt kommit ihåg
hur jag tagit mig dit. Det vore kanske att få kontakt med Måleriet….” (Fredrik Landergren, Ur Målardagboken.)

Representerad:
Statens konstråd, Stockholms stadshus, Huddinge sjukhus, Bonniers, kommuner
och landsting m.fl.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Ansikte by Fredrik LANDERGREN

Ansikte (1993)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy