Frithjof SMITH-HALD
1846–1903, Norway/USA

Från Bretagne by Frithjof SMITH-HALD

Från Bretagne

Price SEK 36,000 (€3,888)
Estimated SEK 40,000–45,000
Kanalparti Med Vindmøller by Frithjof SMITH-HALD

Kanalparti Med Vindmøller

Price NOK 20,000 (€2,690)
Estimated NOK 40,000–60,000
Lek Vid Fältet by Frithjof SMITH-HALD

Lek Vid Fältet

Price SEK 52,000 (€5,616)
Estimated SEK 60,000–80,000
Landskap by Frithjof SMITH-HALD

Landskap

Price NOK 0 (€0) Not sold
Estimated NOK 30,000–40,000