Fritiof STRANDBERG

Fritiof STRANDBERG
1906–1988, Sweden

Name Fritiof STRANDBERG
Birth 1906, Sweden
Died 1988, Sweden

Det var konstnären Carl Deelsbo, halvbror till Fritiof Strandberg som introducerade honom på Valands konstskola i Göteborg med studier för professor Tor Bjurström 1925 samt vid Blombergs målarskola. Fritiof arbetade annars som yrkesmålare under ett femtontal år på 20-30-talet i Göteborg och senare Stockholm. På kvällarna konstkurser som vid Blombergs konstskola i Stockholm.
Efter giftermålet med Thea 1939 arbetade Fritiof som bildlärare i Bollnäs från 1936 och fram till sin pension 1971. Först på Folkhögskolan, senare Granbergsskolan. Fritiof Strandberg gjorde studieresor till de nordiska länderna samt Frankrike, men de flesta resor var inom Sveriges gränser.

Fritiof Strandberg var ursprungligen en naturromantiker i efterföljd till brodern, med finstämda och färgsäkra skildringar av landskap, interiörer, stilleben och porträtt, ofta med idyllisk prägel. De är typiska för hans 30-40-tal. Under 50-talet förenklar han motiven och renodlar färgerna.

För att under 60-talet bli en ljusskildare där han berör de existentiella frågorna. Hans samhällsengagemang förstärks. Vilka är människans villkor och vad är ett mänskligt leverne? Efter hustrun Theas sjukdom under 60-talet och bortgång 1974 fortsätter han utveckling mot ett puristiskt måleri där den öppna dialogen med betraktaren som medskapare, finner sin form. Efter att ha fått en ateljé på andra våningen i Museet så börjar hans verkliga glansperiod som konstnär, efter ett helt livs utveckling.
De verkligt fria och flyktiga skapande ögonblick då måleriet växer till att omfatta livet. Målningar av fullkomlig frihet men av den tyngsta densitet.
Fritiof Strandberg debuterade 1942 på ”De ungas” salong i Stockholm, han medverkade i ett fyrtiotal utställningar varav flera separata i Gävle, Bollnäs, Göteborg, Ljusdal, Hudiksvall, Sundsvall, Helsingborg, Enköping.Separatutställningar på Doktor Glas 1979, Galleri Heland 1982 och Hälsinglands museum 1984 och en retrospektiv utställning på Muséet 1989.

Representerad:
Moderna museet, Länsmuseet i Gävle, Hälsinglands museum samt museer, landsting och i kommunala samlingar.

Han erhöll ett flertal konstnärsstipendier. Gävleborgs läns Konstförenings stipendium 1969, Kungliga Akademins årliga stipendium 1972 och Bollnäs kommuns kulturstipendium 1986.

Source: http://www.bollnas.se/index.php/konstnaerer/fritiof-strandberg

Insjölandskap Med Hus by Fritiof STRANDBERG

Insjölandskap Med Hus (-21)

Price SEK 600 (€65)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy