Göran HÄGG
1949, Sweden

Name Göran HÄGG
Birth 1949, Sweden

Göran Hägg studerade vid Konstakademien i Stockholm och arbetar inom medierna grafik måleri och skulptur. Han är en konstnär med en stark samtidskänsla, vilken hämtar sin näring från såväl dagspolitiken som den amerikanska drömfabriken. Hans arbetssätt liknar många gånger hans sentida kollega Dan Wolgers. I de tidigare verken arbetade konstnären med en mycket varierad färgskala. På senare tid har dock en koncentration kunnat märkas, något som medför att verken numera målas helt i en matt, vit färg. Vita objekt i galleriets vita kub leder obönhörligt tankarna i riktning mot ett estetiskt ideal som exkluderar allt utom konstverkets exklusiva existens från betraktarens uppfattningssfär. Hägg släpper lös en formlig lavin av antropologiska fragment som tillsammans förenas i en unison förkunnelse om att det inte står så väl till i världen som vi ibland vill inbilla oss.

Göran Häggs uppfinnings- och associationsrikedom är imponerande, vilket inte alltid behöver vara en tillgång. För det mesta lyckas han ändå förena en klurig humor med ett kulturkritiskt innehåll som under stundom får ett ganska olycksbådande tonfall.

Ett urval av fyrtio utställningar:
Konsthögskolan 1975-80
Malmö Konsthall 1980
Center George Pompidå 1980
Charlottenborg 1981
Lunds Konsthall 1983
Borås Konsthall 1983
C/o Moderna Museet 1984
Liljevals Konsthall 1994
Konstakademin 2000
Galleri in Turn (Berlin) 2000
Växsjö Konsthall 2002
Vetlanda Konsthall 2003
Skulpturens Hus Vinterviken 2006

Representerad:
Moderna Museet
Göteborg Konstmuseet
Borås Konsthall

Offentliga arbeten:
Postterminalen Årsta
Hallunda gymnasieskola
Chalmers Göteborg
Lilla Essingen
Trollbodaskolan

Source: Art Signature Dictionary