Gösta BOHM

1890–1981, Sweden

Name Gösta, Gustaf Adolf BOHM
Birth 1890, Sweden
Died 1981

Gösta Bohm studied at the Art Academy in Dresden. He worked early as romantic naivist. The motives of his art was often northern landscapes and harbor views with workers. During the 1940s, abstract symbolic biblical scenes. Since 1950 constructive style often abstract. 1960 and 1970 more abstract lacquer paintings. His real breakthrough was at an exhibition in 1952 in Hudiksvall. Much of his recent production came to include the space vision. He has also illustrated books.

Public art:
Sports hall and the church in Hudiksvall, tomb chapels Gudmundrå and Forsa, schools in Gnarp and Hudiksvall.

Represented:
National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm Sweden, HMK collections, Hudiksvalls museum, Örebro, Karlstad, Borås, Umeå and Luleå\'s museums.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Gösta Bohm studerade vid Konstakademien i Dresden. Han arbetade tidigt som romantisk naivist. Motiven i hans konst var ofta norrländska landskap och hamnvyer med arbetare. Under 1940-talet abstrakta symboliska bibliska scener. Efter 1950 konstruktiv stil ofta abstrakt. 1960 och 1970-talet större abstrakta lackmålningar. Hans egentliga genombrott blev vid en utställning 1952 i Hudiksvall. En stor del av hans sentida produktion kom att omfatta rymdvisioner. Han har även illustrerat böcker.

Offentlig utsmyckning:
Idrottshallen och kyrkan Hudiksvall, gravkapellen Gudmundrå och Forsa, skolor i Gnarp och Hudiksvall.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet, HMK samlingar, Hudiksvalls museum, Örebro, Karlstad, Borås, Umeå och Luleås muséer.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Fjällandskap by Gösta BOHM

Fjällandskap (1937)

Price SEK 550 (€66)
Estimated SEK 2,000
Par I Trädgården by Gösta BOHM

Par I Trädgården

Price SEK 1,300 (€942)
Estimated SEK 2,000
Skötarna Dras Upp by Gösta BOHM

Skötarna Dras Upp (1942)

Price SEK 2,500 (€283)
Estimated SEK 1,500
Deltaland Saxnäs by Gösta BOHM

Deltaland Saxnäs (1942)

Price SEK 200 (€20)
Estimated SEK 800
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy