Gösta FOUGSTEDT
1906, Sweden

Name Carl, Gösta, FOUGSTEDT
Birth 1906, Sweden

Gösta Fougstedt spent several years in Argentina and has painted many motifs from there. But he has also painted the Nordic landscape, interiors, portraits and still lifes. He was a talented artist and worked as such for both South American and Swedish newspapers.

Gösta Fougstedt vistades några år i Argentina och har i sitt landskapsmåleri hämtat många motiv därifrån. Men han har även målat det nordiska landskapet, interiörer, porträtt och stilleben. Han var en driven tecknare och som sådan arbetat för såväl sydamerikanska som svenska tidningar.

Badstrand by Gösta FOUGSTEDT

Badstrand (-56)

Price SEK 2,200 (€220)
Estimated SEK 1,200
Fisknät by Gösta FOUGSTEDT

Fisknät (-57)

Price SEK 1,700 (€170)
Estimated SEK 1,200
Arbetare by Gösta FOUGSTEDT

Arbetare (1953)

Price SEK 1,000 (€100)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy