Gösta MÅNSSON
1924–2009, Sweden

Name Gösta, Ingvar MÅNSSON
Birth 1924, Sweden
Died 2009

Gösta Månsson studerade vid Hermods och Skånska målarskolan åren 1958-1960. Han målade figur- stadsmotiv, samt skärgårdsbåtar i nalvistisk stil.
Utställningar: i Tranås, Huskvarna, Varberg och Malmö.
Representerad: Tranås stads samlingar och Uppsala läns landsting.

-----------------

Gösta Ingvar Månsson, föddes i Malmö 1924 och
avled 2009, var en svensk målare.
G Månsson studerade vid Skånska målarskolan 1958-60 och gjorde
studieresor i Frankrike, Grekland och Italien. Han är mest känd för
sina naivistiskt hållna gatubilder och skärgårdsbåtar.
Han beskriver själv sin inspiration i följande citat "Det röda och
ockrafärgade teglet i de gamla väggarna, de grå gatstenarna, plankan
och staketens ljusblekta färger. Takpannornas åldriga patina,
vindarnas svep i gatorna, människornas vardagstillvaro, och över allt
skyarna med sin förmåga att leka med sol och skugga. Detta har alltid
fängslat min målarsjäl. Därför målar jag så här.

Source: Art Signature Dictionary