Georg Engelhard SCHRÖDER

1684–1741, Sweden

Name Georg Engelhard SCHRÖDER
Birth 1684, Sweden
Died 1741, Sweden

Georg Engelhard Schröder var elev hos David von Krafft. Har företog resor till Tyskland, Paris, London och i Italien, där han mestadels uppehöll sig i Venedig och Rom. Han anses ha blivit undervisad av Carlo Maratta Trevisani i det snabba, men ytliga framställningssättet, som tillhörde den tidens italienska konst. Han hemkallades 1725, då han efterträdde David von Krafft som hovmålare och färdigställde en mängd porträtt av kungliga och mera framstående personer, som Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, Gustaf II Adolf, Carl Peter Ulrik, Stanislaus, Carl Stuart, kardinal Fleury, M. Stenbock, G. Gyllenstierna.
Offentlig utsmyckning: bibliska motiv Östermalmskyrkan, slottskapellet i Drottningholm, 5 allegorier i Nationalmuseum i Stockholm, Kristi korsfästelse i Hedvig Eleonora kyrka i
Stockholm, Nattvarden, Tyska kyrkan i Stockholm.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum, Konstakademien, med ett självporträtt, Norrköping, Linköping, Gävle museum, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms och Kungliga biblioteket i Stockholm.

Ulrika Eleonora D.y.

Ulrika Eleonora D.y." (1688-1741)

Price SEK 34,300 (€3,858) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 40,000–60,000
Porträttstudie Av Drottning Ulrika Eleonora D.y. by Georg Engelhard SCHRÖDER

Porträttstudie Av Drottning Ulrika Eleonora D.y.

Price SEK 3,800 (€358)
Estimated SEK 4,000–5,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy